Ankieta


Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli mi ulepszyć moje strony
pod kątem wygody oglądających

[informacje mają jedynie statystyczny charakter i nie są udostępniane na zewnątrz]


[zielona kropka]Imię i nazwisko lub jakikolwiek pseudonim


[zielona kropka] Poczta elektroniczna


[zielona kropka]Twoja płeć

Kobieta
Mężczyzna


[zielona kropka]Twój wiek

Do 20
21-30
31-40
41-50
51-60
ponad 60


[zielona kropka]Czym się zajmujesz?

Uczę się
Pracuję
Jestem na emeryturze
Co innego


[zielona kropka]Jak duża jest Twoja miejscowo¶ć (liczba mieszkańców)?

Do 10 tys.
10-50 tys.
50-100 tys.
100 tys.-1 milion
Powyżej 1 miliona


[zielona kropka]Jakiego komputera używasz?

PC XT
PC AT
PC 386
PC 486
PC Pentium
PC Pentium II
PC Pentium III
PC Pentium IV
Macintosh
Amiga
Atari
Inny


[zielona kropka]Jakiego systemu operacyjnego używasz?

DOS
Windows 3.x
Windows 95
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
Windows NT
Linux
inny Unix
OS/2 Warp
MacOS
AmigaOS
AtariOS
Inny


[zielona kropka]Jakiej przegl±darki WWW używasz?

Internet Explorer
Netscape Navigator
Opera
NCSA Mosaic
Web Explorer
Lynx
Quarterdeck Internet Suite
Delrina Cyberjack
Inna


[zielona kropka]Jak oceniasz moje strony WWW?
informacja
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Niedostateczny

wygl±d
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Niedostateczny

poziom techniczny
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Niedostateczny


[zielona kropka]Je¶li masz jakie¶ dodatkowe uwagi, życzenia i postulaty, wpisz je tutaj.[zielona kropka]Je¶li skończyłe¶ wpisywać informacje, kliknij na przycisku Wy¶lij. Je¶li chcesz wszystkie poprawić, kliknij na przycisku Usuń.