Edytor Pspad .

Edytor PSPAD służy przede wszystkim jako edytor programów źródłowych w różnych językach programowania : PHP, PERL, JAVA, JAVA SCRIPT, Pascal, C++ ,Cobol i inne. Można tez tworzyć strony WWW , ale jest to mniej wygodne niż przy pomocy edytora Microsoft Front Page. Program ma ciekawe menu Skrypty. Umożliwia ono rozszerzanie możliwości programu przy pomocy skryptów standardowo w językach JAVA Script i VBScript.


26 lutego 2008.
Utworzyłem pierwszy skrypt w języku VBScript do wstawienia na końcu dokumentu daty i czasu. Ta funkcja dubluje skrót Alt-D.
Spolszczyłem też i uzupełniłem komunikat w skrypcie Pokus (menu soubur po czesku zbiór)


2 marca 2008.
Zainstalowałem próbne skrypty w języku Python. Korzystałem z informacji z Forum PSPAD w języku rosyjskim.
Utworzyłem podkatalog w katalogu Script\Python.AXScript.2.
Zainstalowałem na komputerze aplikację Windows Script Hosting i biblioteki do interpretacji sktyptów Python (wersja 2.5) pywin32-210.win32-py2.5.exe.
Przykładowe skrypty można ściągnąć stąd:
Python.AXScript.2.zip .
3 marca 2008.
Utworzyłem zmienne użytkownika (Menu Ustawienia->zmienne użytkownika) o nazwach %autor% i %klucze%.
Utworzyłem skrypt MetaDane.vbs, który ma funkcje dopisywania w dokumencie HTML Tagów
<meta name="author" content="%autor%"> i
<meta name="keywords"content="%klucze%">
W tagach zostaną umieszczone odpowiednie zawartości zmiennych %autor% i %klucze%. Funkcja ta jest zdublowana przez funkcję PSPADA wywoływaną przez kombinację klawiszy Ctrl-Spacja, ale moze dać oszczędność pisania.

3 marca 2008.
Zauważyłem ,że przy spolszczonym menu PSPADa są problemy z niektórymi polskimi znakami jak ć małe i duże. Ten znak można bez problemu wprowadzić w innym oknie Windows. Wykorzystuję do tego okno funkcji InputText. Utworzyłem specjalny skrypt znaki_specjalne.vbs. W oknie dialogowym domyślnie podawany jest znak ć. Można podać większą liczbę znaków. Dodatkowo przetwarzane są znaki < i >. do postaci nie interpretowanej przez przeglądarkę jako tag & LT; & GT;.
Chociaż da się te znaki wprowadzić przy pomocy ukladu klawiszy Ctrl-Spacja ale przy pomocy tej funkcji jest to też wygodne.

6 marca 2008.
W pliku spinaczy PHP.DEF zmieniłem definicję dla wywołania funkcji mysql_connect(). Zdefiniowałem zmienne %server%,%user%,%password%,%new_link%,%client_flags% , które są wypełniane teraz w formularzu z opisami bardziej czytelnymi. Zmienne %server%,%user%,%password% są wzorowane na zmiennej %param1%, a opcjonalne %new_link%,%client_flags% na zmiennej %param2%. Zaktualizowany plik PHP.DEF można ściągnąć stąd.
7 marca 2008.
Utworzyłem nowy plik spinaczy FOXPROW.DEF wprowadziłem pierwsze definicje rozkazów języka Clipper.
[Include| włącz plik nagłówkowy]
[? | wyświetlenie na ekranie wartości z wyjściem na ekran albo drukarkę]
[?? | wyświetlenie na ekranie wartości z wyjściem na ekran albo drukarkę]
[@ Box| rysuje ramkę na ekranie]
[@ Clear| czyści regularny obszar na ekranie]
[@ Prompt| utworzenie tekstu Menu na ekranie]
[@ SAY GET| formatowane wejście/wyjście na ekran lub drukarkę]
[USE | Otwarcie bazy danych]
Plik FOXPROW.DEF można ściągnąć stąd .

9 marca 2008.
Dodałem nowe definicje do pliku FOXPRO.def instrukcje obsługi plików : FOPEN, FREAD, FREADSTR, FWRITE , FCLOSE I FSEEK  oraz SET COLOR .
Niektóre z nich wprowadziłem z przeróbkami do pliku PHP.def.  W pliku HTML.def  utworzyłem nowe pozycje border, bordercolor, cellpadding i cellspacing


5 października 2008.
W moim pliku definicji FOXPRO.def wprowadziłem definicje dla instrukcji obsługi myszy w Clipperze XHarbour: SET EVENTMASK TO, mrow(),mcol() .

6 października 2008.
W pliku definicji FOXPRO.def  wprowadziłem definicje funkcji Achoice i DBEdit.


7 października 2008.
W pliku definicji
FOXPRO.def  wprowadziłem definicje funkcji Browse.


8 października 2008.
W pliku definicji
FOXPRO.def  wprowadziłem definicję instrukcji INDEX ON.


10 października 2008.
W pliku definicji
FOXPRO.def  wprowadziłem definicje instrukcji LOCATE,SEEK, SET RELATION.


13 października 2008.
W pliku definicji
FOXPRO.def  wprowadziłem definicje instrukcji APPEND BLANK I APPEND FROM.


25 października 2008.
W pliku definicji FOXPRO.def  wprowadziłem definicje instrukcji COPY TO i CREATE FROM.


30 października 2008.
W pliku definicji FOXPRO.def  wprowadziłem definicje instrukcji COPY STRUCTURE i COPY STRUCTURE EXTENDED.


31 października 2008.
W pliku definicji FOXPRO.def  wprowadziłem definicje instrukcji ACCEPT i CLOSE.


Ciekawsze linki:

wstaw datę i czas Ilość plików w projekcie Python.AXScript.2.zip
wstaw tagi Meta wstaw znaki specjalne  
FoxPro.def PHP.DEF. HTML.DEF.
Strona producenta edytora Pspad Forum dyskusyjne edytora Pspad

Data aktualizacji strony: 2008-10-25

Mój Własny licznik